忻州各縣(區、市)名來(lái)歷
縣名是縣域文化的重要內容,其來(lái)歷,或依歷史事件,或據地理特征。涵蓋一個(gè)區域政治、經(jīng)濟、文化諸多方面,其內涵豐富,意義深遠。近年來(lái),我在工作之余,閑觀(guān)忻州所屬各縣史志,對其縣名來(lái)由略作探究,現輯于此,與諸君共享。


忻府,古稱(chēng)“秀容”, 從新石器時(shí)代,就有人類(lèi)開(kāi)始活動(dòng),至今已有將近1800年的歷史。春秋時(shí)期大部分為晉地,戰國時(shí)屬趙。秦漢屬太原郡、雁北郡、太平郡。相傳漢高祖北上抗擊匈奴,兵困平城(今大同),脫圍時(shí)大軍南撤,到忻口方擺脫追兵。高祖歡顏而笑,六軍欣然如歸,因“欣”通“忻”,忻州之名由此而生。自唐宋以來(lái),一直設有州治,有“晉北鎖鑰”之稱(chēng),歷代為兵家必爭之地?,F為忻州市政府所在地,是忻州政治、經(jīng)濟、文化中心。詩(shī)曰:
漢皇脫險至此欣,二千余年傳到今。

廣陌通衢商賈湊,鐘靈之地才俊生。

遺山神筆賦雁丘,青主懸壺濟萬(wàn)民。

喜看東風(fēng)浩蕩日,文旅事業(yè)更繁榮。

1定襄,西漢置定襄郡,郡治在今內蒙古和林格爾之北,定襄郡下設定襄縣,在今呼和浩特東南。據《史記正義》,按古代謚法,“辟地為襄”,把和林格爾一帶名為定襄,表示這個(gè)新建制的地區安定了。據嘉慶《一統志》,后漢末由內蒙古呼和浩特和涼城間僑徙今治。唐武德四年(621年)于今治設定襄縣。定襄歷史悠久,文化底蘊深厚。民間俗語(yǔ)有“三晉文化數二定,數了定襄數平定”之說(shuō)。詩(shī)曰:

三山環(huán)抱盆地東, 四水貫流沃野豐。

鍛造之鄉中外贊, 文化強縣遠近聞。

一波園里生態(tài)茂, 百川府中游客盈。

撤縣設區指日待, 好風(fēng)送我上青云。

2


原平,又名崞縣,均以縣治所在地命名。西漢元鼎三年(公元前114年)始置原平縣,屬太原郡,東漢建安十五年移置為云中縣,屬新興郡。建安十八年復原平縣,屬雁門(mén)郡。三國時(shí)仍為原平縣,屬雁門(mén)郡。其縣治所在地一直在今原平鎮,故稱(chēng)原平。西晉永嘉末僑置縣治于崞陽(yáng)城(今崞陽(yáng)鎮),遂改原平為崞縣。建國后1958年12月又將縣治移至今原平鎮,其縣名亦恢復為原平。1993年6月7日經(jīng)山西省人民政府報請國務(wù)院批準撤縣設市,稱(chēng)原平市(省直轄,忻州代管)?!霸健泵Q(chēng),一般認為出自《崞縣志》“形勢”中“原隰寬平”語(yǔ)。原句是這樣的:“崞三面臨邊。通志云:群山四障,沱水前瀠,原隰寬平,城郭完固,南鎮九原,北枕雁門(mén),西控八口,東環(huán)大河,誠三關(guān)之襟帶,亦全晉之藩籬?!痹?shī)曰:

天涯山麓滹沱濱, 泱泱大縣首原平。

搖錢(qián)聚寶東西對, 惠濟林泉南北聞。

紛紛梨花靚大地, 聲聲石鼓催人心。

將軍之鄉雄風(fēng)在, 晉賢故里再飛騰。 

3


五臺,西漢置慮縣,北魏太和年置驢夷縣。隋大業(yè)初改名五臺縣,據《元和郡縣志》,五臺縣以境東北有五臺山而得名。五臺山為佛教勝地,名動(dòng)天下,五臺山上的五座山峰分別是:東臺望海峰、西臺掛月峰、南臺錦繡峰、北臺葉斗峰和中臺翠巖峰。五峰之外,稱(chēng)為臺外;五峰之內,則稱(chēng)為臺內,臺北的中心為臺懷鎮。明代的大旅行家徐霞客曾經(jīng)這樣描寫(xiě)五臺山:“北臺之下,東臺西,中臺中,南臺北,有塢曰臺灣,此諸臺環(huán)列之概也?!倍肚鍥錾秸I》是這樣記載的:“以歲積堅冰,夏仍飛雪,曾無(wú)炎暑,故曰清涼。五峰聳出,頂無(wú)林木,有如壘土之臺,故曰五臺?!痹?shī)曰:

佛光萬(wàn)道起清涼, 五臺盛名天下?lián)P。
古木白塔相印襯, 偉人寶地共輝煌。
繼畬開(kāi)眼看世界, 向前肝膽照家鄉。
而今鯤鵬再展翅, 搏風(fēng)擊浪更圖強。


4代縣,歷史文化名城,上古時(shí)為代國,故得名。春秋時(shí)屬晉,戰國時(shí)屬趙。秦立廣武縣,西漢廣武縣屬并州太原郡。東漢改屬雁門(mén)郡。三國時(shí)為雁門(mén)郡治。隋開(kāi)皇五年雁門(mén)郡改稱(chēng)代州。明洪武二年始改代州為代縣,清雍正二年升為直隸州,屬山西省政司。民國元年改為代縣。境內有被稱(chēng)為“天下第一關(guān)”的雁門(mén)關(guān)、楊家將故地?,F存楊家祠堂,香火甚旺。詩(shī)曰:

代縣史從廣武端, 文化名城越千年。

白塔高聳州城內, 雁門(mén)雄踞勾注山。

趙杲觀(guān)上祥云繞, 楊家祠前游人虔。

昔日雄風(fēng)今猶在, 扶搖直上再圖南。


5繁峙,春秋戰國時(shí)為霍人邑,秦漢時(shí)始稱(chēng)繁峙。其縣名來(lái)由有兩種說(shuō)法。一曰諧音訛傳說(shuō)。因原平縣南有板寺村。據《崞縣志》稱(chēng),繁峙縣故治在縣南五十里之繁峙村。板寺即繁峙之訛。二曰地形說(shuō)。據《遷城記》:“繁峙,雁門(mén)塞下邑也。城于山麓,群山環(huán)而拱之,故曰繁峙?!痹?shī)曰:

雁門(mén)塞下繁峙城, 群山環(huán)拱因得名。

氣候宜人植物茂, 礦藏豐富黃金滾。

巖山寺里嘆壁畫(huà), 抗戰史上驕平型。

喜看今朝霍人邑, 滿(mǎn)目青山滿(mǎn)目春。


6寧武,因境內有寧武關(guān)而得名?!拔洹闭?,兵家必爭之地也,“寧”者,安寧也。體現人民對和平的渴望。漢置樓煩縣,魏、西晉因之,永嘉年廢。北宋 置寧化軍。金稱(chēng)寧化縣,為寧化州治。明洪武年間設鎮西衛,屬太原府管轄。成化四年立寧武關(guān)。嘉靖十九年,寧武為山西鎮,統領(lǐng)雁門(mén)、寧武、偏頭三關(guān)軍事。清雍正三年始改寧武縣為寧武府治,領(lǐng)“寧武”、“神池”、“五寨”、“偏關(guān)”四縣,屬山西雁門(mén)道。民國元年廢府留縣,今因之。詩(shī)曰:

汾河源頭古關(guān)立, 管涔山下鳳凰棲。

天池如鏡千秋秀, 冰洞似夢(mèng)萬(wàn)古迷。

財源旺盛烏金滾, 景色壯美游客怡。

當年戰鼓驚華夏, 今日山城歌舞起。


7


靜樂(lè ),春秋為晉國汾陽(yáng)邑。西漢為汾陽(yáng)縣。晉置三堆縣,北魏為三堆城。隋開(kāi)皇三年屬岢嵐縣,十八年改為汾源縣,大業(yè)四年改稱(chēng)靜樂(lè )縣,取“寧靜安樂(lè )”之意。唐代另置北管州,五代、北宋均屬憲州治,元為管州治,并廢縣入州。明洪武年間復置靜樂(lè )縣。靜樂(lè )縣又稱(chēng)“鵝城”,據《明一統志》:“晉永嘉初,洛陽(yáng)地陷,有二鵝,蒼著(zhù)飛出,白者止此。劉曜謂為己瑞,筑此城以應之?!痹?shī)曰:

一鵝飛落柱山旁, 汾河岸邊古城邦。

山似懸鐘顯靈氣, 塔如巨筆匯文場(chǎng)。

元林精神動(dòng)三晉, 君宇氣節感四方。

改革之年興教化, 寧靜安樂(lè )萬(wàn)物祥。


8神池,漢為樓煩縣,北周置神武縣,明代置神池堡,因“神池”得名。據明《文昌祠記》:“寧武北距黃花嶺,皆祟嶺疊嶂,烏道虬盤(pán)。逾嶺而下,自巔抵麓十五里,地少平,有水一浤,生于源,去無(wú)跡,旱不涸,雨不盈,魚(yú)藻不生.名曰神池?!贝松癯厮?,實(shí)為地下泉水,故冬夏不涸。 清雍正三年(1725年)設神池縣。詩(shī)曰

黃花嶺上池水神, 以水名縣靈氣生。

五谷豐登倉廩實(shí), 六畜興旺集市興。

月餅麻花香千里, 胡麻黃芥富萬(wàn)民。

此地雖非桃花源, 百姓依然重農耕。


9五寨,漢時(shí)屬雁門(mén)郡武州地,宋為嵐州嵐谷地,金置寧遠縣。明洪武七年設鎮西衛。嘉靖十六年(1537年)建五寨堡,以堡轄東、西、南、北、中五大堡寨屯牧于此,故名。清雍正三年(1785年)置五寨縣。詩(shī)曰:

當年堡寨兵事頻, 今日晉西樞紐城。

車(chē)流滾滾連同朔, 物資源源運陜蒙。

五寨溝里景如畫(huà), 荷葉坪上情滿(mǎn)膺。

文旅事業(yè)大發(fā)展, 直叫世人刮目尋。


10岢嵐,春秋屬晉,戰國時(shí)設樓煩郡。秦屬太原,漢屬雁門(mén)郡,魏屬新興郡。北魏因境內有岢嵐山而改名為嵐州。隋改稱(chēng)樓煩郡,并于大業(yè)三年置岢嵐鎮,屬岢嵐軍。唐長(cháng)安三年置嵐谷縣。宋于嵐谷縣置岢嵐軍。金廢軍,改嵐谷縣為岢嵐州,元廢。明洪武七年置岢嵐縣,后復升州,民國元年復稱(chēng)岢嵐縣。詩(shī)曰:

嵐漪河畔有古州, 風(fēng)雨滄桑歷千秋。

暮色蒼茫宋長(cháng)城, 英姿颯爽鐘鼓樓。

莜面栲栳農家喜, 柏籽羊肉國士求。

衛星升空英雄地, 無(wú)限風(fēng)光在前頭。


11

 


河曲,春秋為晉邊地,戰國屬趙,漢及唐時(shí)屬太原。五代十國時(shí)北漢劉崇置雄勇鎮,屬嵐州。宋太平興國七年建火山軍,治平四年置火山縣,后廢,金貞元元年置河曲縣,因縣治在黃河之曲而得名。大定二十二年升為火山州,后更名“隩州”。元憲宗七年省入保德州,明洪武十四年復置河曲縣。詩(shī)曰:

大河奔流到晉陜, 隩州坐落一曲間。

當年白樸名天下, 今日杏壇出狀元。

古渡不見(jiàn)離人淚, 新村常聞絲竹弦。

經(jīng)濟騰飛富饒地, 民風(fēng)淳樸桃花源。


12保德,春秋屬晉,戰國屬趙樓煩地,秦為太原郡地,唐為嵐州地,宋淳化四年,析嵐州地,置定羌軍。景德二年改為保德軍,金大定十一年置保德縣,大定二十二年改保德軍為保德州,元憲宗七年廢縣留州,民國元年改州為縣??h名出自“《左傳·哀公七年》中“民保于城,城保于德”句。詩(shī)曰:

黃河依然往西流, 不見(jiàn)當年走西口。

高樓入云瞰秦地, 長(cháng)橋臥波連府州。

濱河園里草木綠, 釣魚(yú)臺前水石幽。

飛龍欲窮千里目, 興保更上一層樓。


14偏關(guān),古稱(chēng)林胡,五代置偏頭砦,元改偏頭關(guān),清改稱(chēng)偏關(guān)縣。據《天下郡國利病書(shū)》:“偏頭關(guān)東連丫角山,西通黃河,與套虜僅隔一水,其地東仰西伏,故名?!睋镀P(guān)縣志》,“城臨偏頭關(guān),以關(guān)名縣?!痹?shī)曰:

黃河奔騰入偏關(guān),景色如畫(huà)史如煙。
高峽平湖萬(wàn)家寨,山水長(cháng)廊老牛灣。
長(cháng)城巍峨經(jīng)風(fēng)雨,古堡滄桑沐云煙。
此地若得大開(kāi)發(fā),敢比三峽伯仲間。

來(lái)源:太原道